Det började med en idé om ett bra och prisvärt boende – mitt i stan

Winstrup Hostel är ett oberoende vandrarhem som öppnade första gången i april 2014.

Alla som varit och är involverade i vandrarhemmet är vana resenärer. Själv har jag haft över 150 resdagar per år, samlat på mig över 1 000 timmar flygtid (mestadels i turistklass) och besökt mer än 80 länder.

Tanken är att det ska vara enkelt att komma och gå, ingen onödig tid att lägga på in- och utcheckning, rent, fräscht och funktionellt till ett rimligt pris mitt i centrala Lund.

Jag hoppas du kommer att trivas.

Ulf
Ägare och alltiallo

Husets historia

Vandrarhemmet är inrymt i Lunds elverks gamla lokaler.

” Elektricitetsverket tillkom 1907 för att förse lundaborna med elektriskt ljus.

För distributionen hade man dieselmotorer och likströmsgeneratorer. När Sydsvenska kraftaktiebolaget något år senare började leverera trefasig växelström till Lund skaffades omformare och den egna kraftalstringen upphörde.

År 1927 färdigställdes tillbyggnaden av elverkets maskinsal med ökad utrustning på den södra delen av tomten. Likströmsleveranserna avslutades 1964 och elverket flyttade från byggnaden i början av 1980-talet.

Fasaderna är utförda i maskinslaget tegel på sockel av släthuggen granit. Lister och gesims är i granit. Karaktäristiskt är det släta murverket med stora rundbågiga muröppningar samt det flacka taket försett medskivtäckning av falsad grönmålad plåt och takkröningen med en lanternin.”

Källa; Underlag till Kulturmiljöprogram Lunds kommun, Carita Eskeröd
Kulturen, Lund 2012

Biskop Winstrup

Peder Winstrup (1605–1679) var den siste danske biskopen i Lund, och den förste svenske. Hans bakgrund var imponerande; teologie doktor, professor i fysik och filosofi, hovpredikant hos danske kungen, pionjär i boktryckarbranschen, arkitekt och papperstillverkare.

År 1658, i samband med svenskarnas erövring av Skåne, avlade kung Karl X Gustaf ett besök i Lund hos den danske biskopen Peder Winstrup. Biskopen passade på att övertyga kungen om nyttan av att grunda ett universitet i staden. Förslaget föll i god jord och Winstrup adlades kort därefter.

Åtta år senare stiftades Lunds universitet. Peder Winstrup var biskop i Lund under 41 år.

Källa; Historiska Museet vid Lunds Universitet