General terms & conditions
The reservation is binding both for the guest and for Winstrup Hostel when it has been confirmed by Winstrup Hostel. The confirmation is done via e-mail. Upon booking the guest should inform Winstrup Hostel about address, e-mail, mobile phone number and identification number (for non-Swedish EU citizens a European identification number or passport number and for non-EU citizens the passport number is required).

Check in is from 16.00 on the arrival day and the check out is at 11.00 on the day of departure.Your code for the entrance to get into the lobby area is, however, active from 14.00 on the arrival day.

All reservations are paid online in advance by credit card. Cancellation is free of charge until two weeks before arrival in which case we issue a refund to your credit card. For later cancellations or no-show we charge the full amount for the reservation. 

According to Swedish legislation Winstrup Hostel has no responsibility for damage or loss unless it is directly caused by the staff of the hostel. We do not take any responsibility for luggage stored in our luggage room.

Smoking and pets are not allowed at Winstrup Hostel.

The guest is personally responsible for any damage caused to the hostel by him/herself or guests (this includes setting off the fire-alarm by cooking, smoking, candles or similar, which may cost up to 5000 SEK). Winstrup Hostel is entitled to charge the actual cost for repair, cleaning, fire-alarm cost etc.

In case the guest is acting disturbing or is not respecting these terms and conditions or house rules, Winstrup Hostel reserves the right to cancel the remaining part of the reservation without any refund and to deny future reservations from the guest.

You can stay maximum 7 days unless you can show a valid "studentkort" from Lund University or if your employer is paying your stay.

Allmänna villkor
Bokningen är bindande både för beställare och Winstrup Hostel i och med att den bekräftats av Winstrup Hostel. Bekräftelse sker genom e-mail. Vid bokning skall namn, E-postadress, postadress och mobiltelefonnummer. Incheckning till din sovsal är möjlig från kl 18.00 på ankomstdagen, men du kommer in genom entrédörren redan från klockan 14.00. Utcheckning sker senast kl 11.00 på avresedagen.

Alla bokningar betalas online i förväg med kreditkort. Avbokning utan kostnad kan ske fram till två veckor innan ankomst och vi betalar då tillbaks pengarna till ditt kreditkort. Senare avbokning eller om du inte dyker upp innebär att ingen återbetalning sker. 

Enligt svensk lag svarar Winstrup Hostel för dig och dina ägodelar endast om skada vållats av Winstrup Hostels personal. Winstrup Hostel tar inget ansvar för bagage som förvaras i vårt bagagerum.

Husdjur och rökning är inte tillåtna på Winstrup Hostel. Gästen ansvarar själv för skada som han eller hans gäster vållar inom hotellet. Notera särskilt att ett falskt brandlarm orsakat av exempelvis rökning, stearinljus eller matlagning kostar upp till 5000 kronor.

Vid överträdelse av detta har Winstrup Hostel rätt att debitera extra kostnader för brandkårsutryckning, allergisanering osv.

Om gästen agerar störande eller inte respekterar dessa allmänna villkor eller ordningsregler förbehåller Winstrup Hostel sig rätten att avhysa gästen utan återbetalning för i bokning resterande nätter och att neka till framtida bokningar från gästen ifråga.

Du får bo maximalt 7 dagar på Winstrup Hostel om du inte kan visa ett giltigt studentkort från Lunds Universitet eller om din arbetsgivare betalar ditt boende.